Hàng tiêu dùng Điện thoại, Điện máy Mỹ phẩm Thời trang
Ổi Đài Loan khoảng 4 trái/kg
Ổi Đài Loan khoảng 4 trái/kg
9.600₫/ kg 12.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Ổi nữ hoàng khoảng 4 trái/kg
Ổi nữ hoàng khoảng 4 trái/kg
20.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Chanh dây Đà Lạt VietGAP khoảng 15 - 17 trái/kg
Chanh dây Đà Lạt VietGAP khoảng 15 - 17 trái/kg
19.500₫/ kg 25.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Cam sành 4 - 5 trái/kg
Cam sành 4 - 5 trái/kg
21.600₫/ kg 27.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Đu đủ ruột vàng 0,8 - 2 kg/trái
Đu đủ ruột vàng 0,8 - 2 kg/trái
15.300₫/ kg 18.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Táo xanh Ninh Thuận khoảng 23 - 30 trái/kg
Táo xanh Ninh Thuận khoảng 23 - 30 trái/kg
25.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Chuối già Nam Mỹ chùm 5 - 8 trái/kg
Chuối già Nam Mỹ chùm 5 - 8 trái/kg
25.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Thanh long ruột trắng khoảng 2 trái/kg
Thanh long ruột trắng khoảng 2 trái/kg
25.600₫/ kg 32.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Quýt đường 5 - 6 trái/kg
Quýt đường 5 - 6 trái/kg
37.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Sapoche khoảng 6 - 7 trái/kg
Sapoche khoảng 6 - 7 trái/kg
40.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Nho đỏ Ninh Thuận 0,5 - 0,6 kg/hộp
Nho đỏ Ninh Thuận 0,5 - 0,6 kg/hộp
40.500₫/ kg 54.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Cam Xoàn khoảng 6 - 8 trái/kg
Cam Xoàn khoảng 6 - 8 trái/kg
42.300₫/ kg 47.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Táo đỏ Mỹ khoảng 4 trái/kg
Táo đỏ Mỹ khoảng 4 trái/kg
55.200₫/ kg 65.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Xoài cát Hòa Lộc khoảng 2 trái/kg
Xoài cát Hòa Lộc khoảng 2 trái/kg
64.000₫/ kg 80.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Táo Gala Mỹ khoảng 6 - 7 trái/kg
Táo Gala Mỹ khoảng 6 - 7 trái/kg
67.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Táo Ambrosia Mỹ khoảng 4 trái/kg
Táo Ambrosia Mỹ khoảng 4 trái/kg
96.600₫/ kg 115.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Táo Queen New Zealand khoảng 3 - 4 trái/kg
Táo Queen New Zealand khoảng 3 - 4 trái/kg
89.600₫/ kg 112.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Táo Rose Mỹ 6 trái/hộp
Táo Rose Mỹ 6 trái/hộp
102.400₫/hộp 128.000₫/hộp
1
CHỌN MUA
Táo Fuji Aomori Nhật Bản 3 trái/hộp
Táo Fuji Aomori Nhật Bản 3 trái/hộp
148.000₫/hộp 185.000₫/hộp
1
CHỌN MUA
Táo Kinsei Nhật 2 trái/hộp
Táo Kinsei Nhật 2 trái/hộp
181.600₫/hộp 227.000₫/hộp
1
CHỌN MUA
Chà là Mỹ 340g
Chà là Mỹ 340g
187.200₫/hộp 234.000₫/hộp
1
CHỌN MUA
Táo Envy New Zealand 2 trái/hộp
Táo Envy New Zealand 2 trái/hộp
192.800₫/hộp 241.000₫/hộp
1
CHỌN MUA
Táo Envy New Zealand 3 trái/hộp
Táo Envy New Zealand 3 trái/hộp
216.000₫/hộp 270.000₫/hộp
1
CHỌN MUA
Chà là Mỹ 454g
Chà là Mỹ 454g
221.600₫/hộp 277.000₫/hộp
1
CHỌN MUA
Táo Sekai-ichi Nhật 2 trái/kg
Táo Sekai-ichi Nhật 2 trái/kg
349.600₫/ kg 437.000₫/ kg
1
CHỌN MUA
Dừa gọt vỏ
Dừa gọt vỏ
16.500₫/trái
TẠM HẾT HÀNG
Dừa xiêm gọt Cocolala
Dừa xiêm gọt Cocolala
19.000₫/trái
TẠM HẾT HÀNG
Dừa bật nắp Cocolala
Dừa bật nắp Cocolala
26.000₫/trái
TẠM HẾT HÀNG
Chuối già sống khoảng 2 - 2,4 kg/nải
Chuối già sống khoảng 2 - 2,4 kg/nải
13.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Xoài cát chu khoảng 3 trái/kg
Xoài cát chu khoảng 3 trái/kg
35.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Xoài cát bồ khoảng 2 trái/kg
Xoài cát bồ khoảng 2 trái/kg
40.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Xoài Đài Loan khoảng 0,7 - 1,2 kg/trái
Xoài Đài Loan khoảng 0,7 - 1,2 kg/trái
46.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Vú sữa bơ hồng khoảng 3 trái/kg
Vú sữa bơ hồng khoảng 3 trái/kg
58.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Kiwi xanh New Zealand 4 trái/hộp
Kiwi xanh New Zealand 4 trái/hộp
71.000₫/hộp
TẠM HẾT HÀNG
Thanh long ruột tím Hoàng Anh Gia Lai khoảng 2 trái/kg
Thanh long ruột tím Hoàng Anh Gia Lai khoảng 2 trái/kg
59.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Mãng cầu dai (na) khoảng 4 trái/kg
Mãng cầu dai (na) khoảng 4 trái/kg
66.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Mít thái lột sẵn 0,3 - 0,6 kg/hộp
Mít thái lột sẵn 0,3 - 0,6 kg/hộp
80.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Lê Nashi Hàn Quốc khoảng 2 trái/kg
Lê Nashi Hàn Quốc khoảng 2 trái/kg
69.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Táo Jazz Mỹ 6 trái/hộp
Táo Jazz Mỹ 6 trái/hộp
86.000₫/hộp
TẠM HẾT HÀNG
Cam Ai Cập 3 trái/hộp
Cam Ai Cập 3 trái/hộp
86.000₫/hộp
TẠM HẾT HÀNG
Cam vàng Navel Úc khoảng 3 trái/kg
Cam vàng Navel Úc khoảng 3 trái/kg
77.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Táo Autumn Glory Mỹ 6 trái/hộp
Táo Autumn Glory Mỹ 6 trái/hộp
128.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Kiwi vàng New Zealand 4 trái/hộp
Kiwi vàng New Zealand 4 trái/hộp
128.000₫/hộp
TẠM HẾT HÀNG
Dưa lưới giống Nhật Ichiba khoảng 1,2 - 2 kg/trái
Dưa lưới giống Nhật Ichiba khoảng 1,2 - 2 kg/trái
70.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Nho khô cành Úc 300g
Nho khô cành Úc 300g
171.000₫/hộp
TẠM HẾT HÀNG
Dưa lưới Bảo Khuê khoảng 1,4 - 2,6 kg/trái
Dưa lưới Bảo Khuê khoảng 1,4 - 2,6 kg/trái
77.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Cherry Mỹ 300g
Cherry Mỹ 300g
213.000₫/hộp
TẠM HẾT HÀNG
Táo Envy Mỹ khoảng 4 trái/kg
Táo Envy Mỹ khoảng 4 trái/kg
213.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Cherry Mỹ 500g
Cherry Mỹ 500g
348.000₫/hộp
TẠM HẾT HÀNG
Kiwi vàng New Zealand khoảng 8 trái/kg
Kiwi vàng New Zealand khoảng 8 trái/kg
312.000₫/ kg
TẠM HẾT HÀNG
Đang tải dữ liệu...